Kinderopvangtoeslag aanvragen is zo makkelijk nog niet

Vanaf januari 2018 vallen peuterspeelzalen onder de naam van kinderdagverblijven. Daardoor de kosten voor de peuterspeelzaal duurder uit dan voorheen. Maar het goede nieuws is dat zij nu wel kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen bij de belastingdienst. Maar dat blijkt toch niet zo makkelijk te zijn.

In Nederland zijn er ongeveer 20.000 peuters van wie de ouders nu recht hebben op kinderopvangtoeslag. Daarvan had in januari pas de helft van ouders een aanvraag gedaan bij de belastingdienst, liet staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten aan de tweede kamer. Daar werd de voortgang van de Wet harmonisaite kinderopvang en peuterspeelzaalwerk besproken. In die wet is vastgelegd dat peuterspeelzalen samengaan met de reguliere opvang. Gjalt Jellesma van Boink vind dat de staatssecretaris iets te laconiek over doet, terwijl het financiële consequenties kan hebben voor ouders. ‘Het gaat om kinderen voor wie het belangrijk is dat ze naar een peuterspeelzaal gaan. Zonder toeslag is dat voor deze ouders onbetaalbaar.’

Een ingewikkelde procedure en uitstel

Jellesma is niet verbaasd dat de helft van de ouders zich nog niet heeft gemeld voor kinderopvangtoeslag. ‘We weten dat de aanvraagprocedure vaak te ingewikkeld is.’, aldus Jellesma. Hij baalt dat in het regeerakkoord niet is geregeld dat er één financieringssysteem komt voor alle peuters en dat de invoering van een eenvoudigere aanvraagprocedure door uitvoeringsorganisatie DUO onlangs een jaar is uitgesteld.

De staatssecretaris zegt zich echter niet te herkennen in de kritiek dat ze te laconiek zou zijn. ‘Ik vind het belangrijk dat ouders hun kinderen naar de peuterspeelzaal laten gaan. Juist daarom is gekeken wat er anders en beter kan, voor kind en ouder.’, aldus van Ark. ‘De harmonisatie draagt bij aan dit belang. Er is veel met het veld gesproken, juist om knelpunten te voorkomen of op te lossen.’

De werkende ouders die zich in november hebben gemeld, ontvangen vanaf januari een toeslag. Bij de belastingdienst komen nu nog steeds nieuwe aanvragen binnen. Half februari was voor 13.500 peuters een toeslang aangevraagd. Wie zich voor eind april aanmeldt, kan met terugwerkende kracht vanaf januari 2018 toeslag krijgen. Vanaf maart is de belastingdienst gestart met een communicatiecampagne om ouders daarop attent te maken.

VVE-regeling

Via de gemeente kunnen ouders aanspraak maken op de regeling Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE-regeling). Deze regeling is voor kinderen die een risico lopen op een taal- of ontwikkelingsachterstand. Doordat zij naar de peuterspeelzaal gaan, kan mogelijk voorkomen worden dat zij met een achterstand naar de basisschool gaan. Deze indicatie wordt gegeven door instanties zoals centrum Jeugd en Gezin, de kinderverpleegkunde of het consultatiebureau. De meeste gemeentes hanteren ook een regeling voor ouders met een laag inkomen.

Lage inkomens en problemen met het aanvragen

De ouders die nog geen toeslag hebben aangevraagd, moeten de facturen zelf voorschieten. Tot nu toe zijn de meeste kinderopvangorganisaties netjes betaald, maar voor ouders met lage inkomens is dat best een uitdaging. De Belastingdienst heeft gesignaleerd dat bij circa 1% van de ingediende aanvragen het aantal uren mogelijk niet klopt. ‘Doorgaans gingen kinderen gemiddeld op 24 uur per maand naar een peuterspeelzaal. Bij 110 burgers die opvallend veel uren aanvroegen, hebben we het aantal uren zelf aangepast en de ouders daarover per brief geïnformeerd. Zij konden dat op hun beurt weer aanpassen als dat nodig was.’

‘Sommigen gaven aan dat ze moeite hadden met het doorgeven van wijzigingen in Mijn Toeslagen. Daar hebben we hen bij geholpen. In totaal zijn 26 ouders gebeld, omdat hun aanvraag extreem afweek van wat normaal is. Soms had een ouder zich vergist. Maar er zijn ook ouders die intensiever gebruik zijn gaan maken van de opvang, omdat kinderopvangorganisaties standaard een groter pakket aanbieden dan de voormalige peuterspeelzalen.’ De Belastingdienst blijft de zaak monitoren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kinderopvang op Facebook

Kinderopvang informatiecentrum

Heldere informatie over kinderopvang. Van praktische tips voor ouders tot begrijpelijke uitleg over regelgeving voor medewerkers.

Experts en enthousiaste redacteuren beantwoorden jouw vragen over kinderopvang.

Naar het overzicht