Home > Samenwerking met Vyvoj

Waarom we beoordelingen tonen in plaats van cijfers

Het was je vast al opgevallen dat we op Kinderopvang.org geen cijferlijsten tonen van KDV’s en BSO’s die volgens ouders het hoogste cijfer hebben verdiend. In plaats daarvan plaatsen we alleen geschreven beoordelingen. Daar hebben we bewust voor gekozen, omdat er vaak onrealistisch hoge cijfers worden gegeven. Om te garanderen dat onze beoordelingen goed onderbouwd en genuanceerd zijn, werken we samen met Vyvoj, een gerenommeerd onderzoeks- en adviesbureau dat zich al jarenlang bezighoudt met klanttevredenheidsonderzoek in de kinderopvang.

 

Genuanceerde beoordelingen

In de benchmark van Vyvoj zijn talloze beoordelingen te vinden van kinderdagverblijven. Door de deskundigheid van de onderzoekers en de criteria waarop getoetst wordt, zijn deze beoordelingen veel genuanceerder dan de cijferlijstjes die op sommige vergelijkingswebsites te vinden zijn.

Maria Jongsma is partner bij Vyvoj. Zij legt uit waarom het goed is dat Kinderopvang.org juist alleen beoordelingen toont in plaats van cijfers die ouders kunnen geven aan een KDV of BSO: ‘Ik vind dat die cijferlijstjes zonder specifieke toelichting niet nuttig zijn, omdat je leken vraagt om kwaliteit in brede zin te beoordelen met een cijfer. Tevredenheid en kwaliteit zijn twee verschillende dingen. Ouders kunnen heel tevreden zijn over de opvang van hun eigen kind maar dit zegt niet per definitie iets over de kwaliteit van de gehele voorziening.  Als je iets over de pedagogische kwaliteit wilt zeggen, moet je het gedrag van groepsleidsters ten opzichte van kinderen observeren.’

 

‘Een 9,3 is geen realistische score’

Een andere reden waarom Maria Jongsma voorzichtig is met waarde hechten aan cijfers die online worden gegeven, is dat de cijfers niet altijd echt van ouders afkomstig zijn: ‘Je kunt als leiding van een KDV of BSO heel gemakkelijk aan 10 medewerkers vragen om thuis in te loggen op een vergelijkingssite en daar te doen alsof zij een hele blije klant zijn. Het cijferlijstsysteem met vrij toegankelijke inlog  kan dus fraudegevoelig zijn en heeft duidelijke beperkingen. Dat zie je ook in de scores die gegeven worden door ouders. Een 9,3 is geen realistische score. Als je echt onderzoek doet naar de gehele organisatie, merk je dat de gemiddelde cijferbeoordeling tussen de 7 en 8 ligt. Op specifieke onderdelen kunnen KDV’s best een 9 of een 5 scoren, maar niet als totaalscore. Daarom kun je beter zoals Kinderopvang.org één enkele vraag stellen aan ouders: “Zou u dit kinderdagverblijf aanbevelen aan bekenden?” met daarbij de mogelijkheid om in woorden uit te leggen waarom dat zo is. Zo wek je in ieder geval niet de illusie dat je een klanttevredenheidsonderzoek uitvoert, maar neem je wel het oordeel van een ouder serieus.’

 

Valse beoordelingen

De opmerking over fraudegevoeligheid sluit aan bij het onderzoek van Computer Bild waaruit blijkt dat 20 tot 30% van de online recensies in Duitsland vals zijn. Er zijn zelfs speciale bureaus waar merken en websites op grote schaal valse recensies kunnen kopen. Uit ander onderzoek blijkt dat 83% van de Nederlandse consumenten vertrouwt op recensies. Daarom is het van groot belang dat de herkomst van deze beoordelingen duidelijk en transparant worden gecommuniceerd. 

Voor Kinderopvang.org kunnen we daar heel helder over zijn: wij tonen de beoordelingen die Vyvoj in de loop der jaren heeft verzameld visueel op een andere manier dan beoordelingen die online door ouders zijn geplaatst. Zo is het verschil duidelijk te zien.

 

Zo doe je representatief klanttevredenheidsonderzoek

Om valse online beoordelingen te voorkomen, hanteert Vyvoj een methode waarbij uitsluitend de ouders hun mening kunnen geven over een KDV. Zij worden persoonlijk benaderd en leveren hun beoordeling persoonlijk aan. Zo wordt gemeten wat de tevredenheid is over verschillende onderdelen van de gehele organisatie en niet slechts een onderdeel daarvan. Als minder dan 30% van de ouders een beoordeling invult, vinden zij het onderzoek bovendien niet representatief genoeg. Op deze manier wordt de kwaliteit van het onderzoek gewaarborgd.