Home > Kinderopvang klachten

Mocht je onverhoopt klachten hebben over de kinderopvang van je kind, dan kun je die allereerst schriftelijk indienen bij je kinderopvang organisatie. Als het goed is, krijg je daar snel een reactie op. Als je het gevoel hebt dat je niet serieus wordt genomen of je komt er samen niet uit, dan kun je met de kinderopvang-klachten terecht bij een externe commissie, zoals de Geschillencommissie, de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang of de Klachtenkamer Kinderopvang. Bij welke commissie de kinderopvang is aangesloten en hoe de klachtenprocedure verloopt, lees je in het klachtenreglement dat je (als het goed is) bij aanvang hebt gekregen.

Welke commissie moet je hebben?

Volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector moet elke kinderopvangorganisatie een eigen onafhankelijke klachtencommissie hebben of aangesloten zijn bij een regionale of landelijke klachtencommissie. In het klachtenreglement moet de KDV inzichtelijk maken hoe je een klacht kunt indienen en wat er vervolgens mee gedaan wordt.

Is een KDV aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang, dan kun je met klachten terecht bij de Geschillencommissie. Je kunt de klachten of signalen ook melden bij je eigen GGD. Uiteraard ga je eerst met je klacht naar jouw kinderopvang voor je hier aanklopt. Veel KDV’s zijn aangesloten bij een landelijk werkende, onafhankelijke klachtenorganisatie met een centraal informatie- en meldpunt, zoals de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. Klachten en vragen worden door de commissie aangehoord en je krijgt advies over de te nemen stappen.

Tips voor het indienen van kinderopvang-klachten: