Home > Heerlen > Spelend Wijs

Foto's toevoegen? Word premium

Alles over Spelend Wijs - Heerlen

Sevagram heeft in Heerlen het kinderdagverblijf Spelend Wijs met plaats voor 24 kinderen per dag. Niet alleen medewerkers van Sevagram maar ook derden kunnen gebruikmaken van deze kleinschalige, kwalitatief hoogstaande kinderopvang speciaal gericht op ouders in zorgfuncties.

U kunt al om 06.30 uur terecht!
Veel medewerkers in de zorg hebben te maken met vroege en wisselende werktijden. Kinderdagverblijf Spelend Wijs speelt daar graag op in met ruime openingstijden (06.30 tot 18.30 uur). Tevens zijn er mogelijkheden voor flexibele opvang.

Gekwalificeerde medewerkers
In Spelend Wijs wordt gewerkt met vaste medewerkers en stagiaires. De leiding van het kinderdagverblijf is gekwalificeerd en ervaren. Zij hebben minimaal een gerichte MBO-opleiding aangevuld met diverse cursussen zoals reanimatie en EHBO. Per groep zijn altijd voldoende gekwalificeerde medewerkers aanwezig die worden aangevuld met stagiaires. Zo bent u verzekerd van kwalitatief hoogstaande kinderopvang in een veilige omgeving. Aan het hoofd van het team staan de teamleiders die de gang van zaken in het kinderdagverblijf coördineren. Zij zijn iedere dag aanspreekbaar. Met de teamleiders kunt u altijd overleggen over de plaatsing, veranderingen in plaatsingstijden, financiële aspecten en alle andere zaken waar u meer over wilt weten.

Het kinderdagverblijf valt binnen de overkoepelende zorgorganisatie Sevagram onder de verantwoordelijkheid van de manager P&O. Bij ziekte van een medewerker van het kinderdagverblijf wordt altijd gezorgd voor adequate vervanging.

Samenwerking ouders en medewerkers
Het team van Spelend Wijs voelt zich zeer verantwoordelijk voor uw kind. We vinden het daarom uitermate belangrijk dat de opvang goed aansluit bij de wensen van ouders/verzorgers. Een goede samenwerking is daarbij de sleutel tot succes. Schroom dus nooit om vragen te stellen of iets aan te kaarten. Onze teamleiders hebben altijd een luisterend oor en helpen u graag. U kunt altijd naar ze toegaan maar ze ook aanspreken bij diverse contactenmomenten zoals tijdens:
- het kennismakingsgesprek bij de inschrijving op de wachtlijst
- het intakegesprek bij plaatsing
- de breng- en haalcontacten
- de oudergesprekken
- de tussenevaluatie na plaatsing
- het gesprek over de ontwikkeling van het kind naar aanleiding van observaties
- het gesprek naar aanleiding van het tevredenheidsonderzoek
- het exitgesprek
- de ouderavonden.

Oudercommissie bevordert communicatie
Om de kwaliteit van de kinderopvang te waarborgen, is een Oudercommissie van ouders opgericht. Deze Oudercommissie behartigt de belangen van de ouders en bevordert de communicatie tussen ouders en leiding. Hiernaast kunnen ouders eventuele klachten voorleggen aan de Oudercommissie. Hiervoor is trouwens ook een speciaal klachtenreglement dat u altijd in kunt zien.

  • Registratie bij Landelijk Register Kinderopvang per 01 januari 2010.
  • Dit kinderdagverblijf is onderdeel van Sevagram Deze keten heeft: 1 Kinderdagverblijf.
Speerpunten
  • Ruime openingstijden
  • Goede bereibaarheid
  • Kleinschalig / vaste gezichten
Dag Aanvang Sluiting
Maandag 6.30 18.30
Dinsdag 6.30 18.30
Woensdag 6.30 18.30
Donderdag 6.30 18.30
Vrijdag 6.30 18.30
Zaterdag Gesloten Gesloten
Zondag Gesloten Gesloten

Openingstijden
Het kinderdagverblijf is op werkdagen geopend van 07.30-17.30 uur. Op aanvraag bestaat de mogelijkheid tot verlengde opvang van 06.30-18.30 uur. Het is goed om dit even te overleggen met de teamleiders. De dagen zijn allemaal in twee dagdelen opgedeeld: een ochtenddeel van 07.30-12.30 uur en een middagdeel van 12.30 -17.30 uur. Om deel te nemen is het wel nodig om minimaal twee dagdelen af te nemen. Om de flexibiliteit verder te verhogen bestaat de mogelijkheid om voor een iets hoger tarief flexibele uren in te huren die voor of na een dagdeel vallen. Flexibele uren kunnen ingezet worden los van de vraag of u een vast of een flexibel contract heeft. Wel is het in verband met een goede planning nodig dat u voor deze flexibele uren een kalendermaand van te voren een aanvraag indient. Onze teamleiders vertellen u er graag meer over!

Sluitingsdagen
Spelend Wijs streeft naar een zo flexibel mogelijk opvangbeleid, zodat u met een gerust hart kunt gaan werken. Toch is het soms onvermijdelijk dat het kinderdagverblijf af en toe is gesloten.
Sluitingsdagen zijn:
- Nieuwjaarsdag
- Carnavalsmaandag
- Tweede Paasdag
- Koninginnedag
- Bevrijdingsdag
- Hemelvaartsdag en de vrijdag aansluitend
- Pinkstermaandag
- 24 december.

Heeft u echter toch opvang nodig op de bovenstaande dagen dan kunt u dit d.m.v. een verkregen formulier, in het begin van het jaar aan ons doorgeven. Zijn er genoeg aanvragen voor deze dag dan gaan we tegen een aangepast uurtarief toch open.
Indien het kinderdagverblijf op andere dagen gesloten is, verneemt de ouder dit tijdig via een nieuwsbrief. U ontvangt voor de gesloten dagen naar rato - afhankelijk van uw contracturen - compensatiedagen.
Ook in de week tussen Kerst en Nieuwjaar zijn wij gesloten. Voor deze periode bent u niet betalingsplichtig.

Buitenspeelplaats
Ja
Uurtarief
€ 6,50 (vaste opvang) / 7,00 (flexibele opvang) 7,25 (flexibel uurtje voor of na een dagdeel)
Aantal kindplaatsen
28
Kinderen per begeleidster
Naar rato volgens GGD voorschriften, ligt aan de leeftijd van de kinderen,
Maximale groepsgrootte
In een groepsruimte is plaats voor 16 kinderen, in de andere groepsruimte voor 12 kinderen. Meestal zijn er niet meer dan 12 kinderen per groep aanwezig.
Luiers inclusief?
Nee
Flesvoeding inclusief?
Nee
Horizontale groepen
Nee
Verticale groepen
Ja
Flexibele opvang
Ja
Vaste leiders per groep
Ja
Ruilen van dagen mogelijk
Nee
Voorschoolse educatie
Nee
Gebruiksvergunning
Ja
Aangesloten bij brancheorganisatie
Ja
BSO aanwezig
Nee

Vergelijkbaar in de buurt

  • t Kasteeltje1,1 km afstandSchaesbergerweg 134, 6415 AK, Heerlen

Beoordelingen Spelend Wijs - Heerlen

Er zijn 0 aanbevelingen geschreven
Terug naar boven