Wat zegt de overheid? – Wist je dat..?

Met betrekking tot kinderopvang in Nederland is er vanuit de overheid veel wettelijk vastgelegd. Wist je bijvoorbeeld dat…

 • …de basisschool van je kind verplicht is om aansluitende kinderopvang te organiseren als je daar als ouder om vraagt?
  Basisscholen in Nederland zijn verplicht om kinderopvang te organiseren die aansluit op de schooltijden als ouders hier om vragen. In dat geval moet het schoolbestuur regelen dat kinderen tussen 07.30 uur en 18.30 uur opgevangen kunnen worden. Wanneer de basisschool hiervoor een aparte rechtspersoon opricht, dan kan de school de kinderopvang in eigen beheer organiseren. Zo niet, dan dient de basisschool hiervoor een samenwerking aan te gaan met een officiële kinderopvangorganisatie.
 • …kinderopvangorganisaties (inclusief gastouderbureaus) en peuterspeelzalen verplicht geregistreerd moeten zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)?
  Alle kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen die in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen voldoen aan de officiële kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen. Aansluiting van de kinderopvangorganisatie bij het LRKP is een vereiste, willen de ouders in aanmerking kunnen komen voor kinderopvangtoeslag.

NB: Hoewel peuterspeelzalen wel aangesloten moeten zijn bij het LRKP, kunnen ouders geen vergoeding krijgen voor de kosten die zij maken wanneer zij hun kind naar een peuterspeelzaal brengen.

 • …iedere kinderopvangorganisatie (inclusief gastouderbureaus) verplicht een oudercommissie moeten instellen?
  De oudercommissie adviseert het bestuur van de kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau. Tevens heeft de oudercommissie inspraak wanneer het gaat om het beleid van de kinderopvang. De oudercommissie fungeert daarmee als “tussenpersoon” tussen de ouders en het bestuur.
 • …je de verplichte werkgeversbijdrage in de kosten voor de kinderopvang niet zelf hoeft aan te vragen, maar dat de belastingdienst dit voor je regelt?
  Het is voor Nederlandse werkgevers verplicht om mee te betalen in de kosten die ouders qua kinderopvang moeten maken om hun werk te kunnen doen. Deze bijdrage hoef je als werknemer echter niet zelf aan te vragen bij je werkgever. De bijdrage van je werkgever wordt automatisch tegelijkertijd met de overheidsbijdrage door de belastingdienst aan je overgemaakt. De belastingdienst vordert dit vervolgens terug bij je werkgever.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kinderopvang op Facebook

Kinderopvang informatiecentrum

Heldere informatie over kinderopvang. Van praktische tips voor ouders tot begrijpelijke uitleg over regelgeving voor medewerkers.

Experts en enthousiaste redacteuren beantwoorden jouw vragen over kinderopvang.

Naar het overzicht