Klachten bij kinderopvang

Waar kun je naartoe als je een klacht hebt over de kinderopvang van je kind?

Wanneer je niet tevreden bent over de kinderopvangorganisatie of gastouder waarbij je je kind hebt ondergebracht, dan kun je een klacht indienen. Maak dit allereerst bij de betreffende kinderopvangorganisatie of gastouder zelf bekend door de klacht daar schriftelijk in te dienen. Ontstaat er na het indienen van deze schriftelijke klacht geen verbetering in de situatie of krijg je geen respons? Meld je klacht dan bij de klachtencommissie of Geschillencommissie Kinderopvang waarbij de betreffende instelling voor kinderopvang of gastouder is aangesloten.

Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector

Op de kinderopvang is ook de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector van toepassing. Hierin is vastgelegd dat iedere kinderopvangorganisatie (BSO, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of gastouderbureau) verplicht is om aangesloten te zijn bij een regionale/landelijke klachtencommissie óf een eigen onafhankelijke klachtencommissie te hebben. Tevens is de kinderopvangorganisatie verplicht om ouders door middel van een klachtenregelement te informeren over de procedure voor het indienen van een klacht.

Brancheorganisatie Kinderopvang

Wanneer jouw kinderopvangorganisatie is aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang dan kun je bij de Geschillencommissie je klacht indienen nadat je de interne klachtenprocedure hebt doorlopen. Aan het indienen van een klacht bij de Geschillencommissie zijn wel kosten (klachtengeld) verbonden.

Tips voor het indienen van kinderopvang-klachten

  • Formuleer de klacht duidelijk!
  • Zorg voor een goede onderbouwing en zo nodig voor achtergrondinformatie.
  • Onderteken met de datum en handtekening.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kinderopvang op Facebook

Kinderopvang informatiecentrum

Heldere informatie over kinderopvang. Van praktische tips voor ouders tot begrijpelijke uitleg over regelgeving voor medewerkers.

Experts en enthousiaste redacteuren beantwoorden jouw vragen over kinderopvang.

Naar het overzicht