Wat zegt de overheid? – Kinderopvangtoeslag

Voor welke vormen van kinderopvang krijg je kinderopvangtoeslag?

Kinderopvang bestaat er in vele vormen. Kinderdagopvang, buitenschoolse opvang (BSO), een zelf ingehuurde oppas, oppas door familie en/of vrienden, een au-pair, oppas door gastouders en ga zo maar door. En hoewel familie en vrienden hun hulp misschien zo nu en dan nog wel kosteloos aanbieden, is kinderopvang over het algemeen alles behalve gratis. Om ouders van jonge kinderen hierin tegemoet te komen stelt de overheid kinderopvangtoeslag beschikbaar. Het recht op deze toeslag is echter niet bij alle vormen van kinderopvang van toepassing. De overheid maakt hierbij onderscheid tussen de zogenaamde formele en informele kinderopvang. Alleen bij het gebruik van formele kinderopvang kun je aanspraak maken op kinderopvangtoeslag.

Formele kinderopvang

Kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, ouderparticipatiecrèches en gastouderopvang worden door de overheid tot de formele kinderopvang gerekend. Op deze vormen van kinderopvang is de Wet Kinderopvang van toepassing, evenals een registratie in het LRKP, oftewel het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Deze vormen van kinderopvang zijn tevens verplicht om aan de bijbehorende kwaliteitseisen te voldoen.

Bij het gebruik van formele kinderopvang kom je (mogelijk) WEL in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

Informele kinderopvang

Onder informele kinderopvang vallen de zogenaamde “overblijf” (tussenschoolse opvang), de peuterspeelzaal, kinderopvang door familie of vrienden, het inhuren van een au-pair en tieneropvang. Ook incidentele kinderopvang wordt beschouwd als informeel. Op informele kinderopvang is de Wet Kinderopvang niet van toepassing.

Bij het gebruik van informele kinderopvang kom je NIET in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

Omschrijving “Dagopvang” volgens de overheid

Onder “dagopvang” verstaat de overheid een crèche of kinderdagverblijf voor zeer jonge kinderen vanaf 6 weken tot ca. 4 jaar, de leeftijd waarop kinderen doorgaans voor het eerst basisonderwijs gaan volgen. Bij een dagopvang kunnen kinderen gedurende het hele jaar voor één of meerdere dagdelen per week worden opgevangen. De begeleiding en verzorging van de kinderen op de dagopvang dient voor deze taak gediplomeerd te zijn.

Omschrijving “Buitenschoolse Opvang” volgens de overheid

Buitenschoolse opvang wordt vaak afgekort tot BSO. Zoals de naam al aangeeft bestaat de BSO voor opvang van kinderen buiten de reguliere schooluren. Daarbij kunnen kinderen in de buitenschoolse opvang worden ondergebracht als er sprake is van adv-dagen of studiedagen van de eigen leerkracht. Deze uren waarop kinderen kunnen worden opgevangen in de BSO zijn ook van toepassing gedurende de schoolvakanties.

Buitenschoolse opvang is de “opvolger” van de dagopvang en voorziet in de kinderopvang voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar, oftewel de periode waarin een kind normaal gesproken het basisonderwijs doorloopt. Buitenschoolse opvang kan volledig georganiseerd zijn door de basisschool van het kind. Ook is het mogelijk dat de basisschool hiervoor een samenwerking aangaat met een nabij gevestigde kinderopvangorganisatie.

Omschrijving “Gastouderopvang” volgens de overheid

Bij gastouderopvang wordt de opvang van een kind verzorgd door een zgn. gastouder. Dit kan zowel bij de gastouder thuis in het “gastgezin” zijn, als bij jezelf thuis. Gastouderopvang wordt veelal gekozen door ouders die de voorkeur geven aan kinderopvang in een huiselijke sfeer en omgeving.

Omschrijving “Ouderparticipatiecrèche” volgens de overheid

Kinderopvang waarbij een groep ouders om beurten elkaars kinderen opvangen, noemt men een ouderparticipatiecrèche. Voor de begeleiding en verzorging van de kinderen ontvangen de deelnemende ouders geen vergoeding. De regels van de Wet Kinderopvang zijn ook op een ouderparticipatiecrèche van toepassing. Een oudercommissie is bij een ouderparticipatiecrèche niet verplicht.

Omschrijving “Peuterspeelzaal” volgens de overheid

Voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar bestaat er een aparte vorm van kinderopvang. In deze peuterspeelzalen op twee vaste dagdelen in de week (meestal twee ochtenden of middagen) met leeftijdgenootjes spelen en knutselen. De gemeente bepaalt of, en zo ja hoeveel, peuterspeelzalen er lokaal worden aangeboden. Voor meer informatie over deze vorm van kinderopvang kunt u dan ook terecht bij jouw eigen gemeente.

Omschrijving “Tussenschoolse Opvang” volgens de overheid

Op basisscholen waar men nog niet is overgestapt op een continurooster zijn de kinderen tussen de middag vrij. Kinderen die dan niet naar huis gaan maar overblijven, gaan dan naar de tussenschoolse opvang. De organisatie van de overblijf/tussenschoolse opvang is de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur van de basisschool. In de praktijk wordt dit vaak in samenspraak met de ouders geregeld.

Wil je weten of je als ouder in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag? Gebruik dan de speciale rekentool van de belastingdienst.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kinderopvang op Facebook

Kinderopvang informatiecentrum

Heldere informatie over kinderopvang. Van praktische tips voor ouders tot begrijpelijke uitleg over regelgeving voor medewerkers.

Experts en enthousiaste redacteuren beantwoorden jouw vragen over kinderopvang.

Naar het overzicht