Meer uren werken betekent ook meer uren kinderopvang. Is dit rendabel?

In veel gezinnen waarbij één of beide ouders parttime werken wordt er geworsteld met deze vraag. De wens bestaat om meer te gaan werken. Maar dat betekent automatisch ook dat de kinderen meer uren op de kinderopvang zullen doorbrengen. En meer uren kinderopvang betekent ook meer kosten. Is het dan nog wel rendabel om meer te gaan werken? Hoe zit dat met de vergoedingen van de overheid en je werkgever? Houd je aan die extra gewerkte uren ook een extra inkomen over dat de moeite waard is?

Waar veel ouders mee worstelen: ga je er netto daadwerkelijk op vooruit?

Een ouder van twee kinderen wil overstappen van 32 uur naar 40 uur werk in de week. Dit houdt ook in dat beide kinderen een dag extra naar de kinderopvang moeten. De werkgever wil wel meebetalen. Maar wordt deze bijdrage dan vervolgens niet als extra inkomen gezien en dus als zodanig belast? Daarbij, meer werken betekent ook een hoger salaris. En hoe hoger je salaris, hoe lager de kinderopvangtoeslag waar je recht op hebt. Ga je er dan netto nog op vooruit?

Extra inkomsten

Uitgaande van een modaal inkomen bij werk in loondienst, verdien je als het goed is per uur meer dan dat de kinderopvang per uur kost. In dat opzicht zou je er dus zeker op vooruit moeten gaan. Daarnaast kun je kinderopvangtoeslag (aangepast op je nieuwe inkomen) aanvragen bij de belastingdienst. Van deze kinderopvangtoeslag bestaat een deel uit een werkgeversbijdrage. Samen met het deel dat de overheid subsidieerd vormt dit de totale kinderopvangtoeslag.

Invloed van de hoogte van het gezamenlijk inkomen op de hoogte van de kinderopvangtoeslag

Uiteraard is de hoogte van je kinderopvangtoeslag afhankelijk van het inkomen dat jij en je partner samen verdienen. Hoe hoger het gezamenlijk inkomen, des te lager de kinderopvangtoeslag. Gezinnen met een minimum inkomen krijgen vooralsnog tot 60% van de kosten voor de kinderopvang vergoed. Bij een gezamenlijk bruto-inkomen van €90.000,- of meer vervalt de kinderopvangtoeslag voor het eerste kind volledig.

Verplichte werkgeversbijdrage voor kosten in de kinderopvang

Je werkgever is verplicht om ten minste een derde** te betalen van de totale kinderopvangkosten die jij moet maken om je werk te kunnen doen. Daarbij speelt de hoogte van je salaris geen rol. Deze werkgeversbijdrage maakt zoals gezegd deel uit van de kinderopvangtoeslag die jij als ouder ontvangt. De overheid schiet met het uitkeren van de kinderopvangtoeslag deze werkgeversbijdrage als het ware voor. Vervolgens verhaalt de overheid dit werkgeversdeel vervolgens op de werkgever.

** Werken jullie allebei? Dan ontvangen jij en je partner ieder een zesde deel van de kosten die jullie voor de kinderopvang maken. Ben je een alleenstaande ouder, dan wordt dit deel aangevuld tot een derde van de kinderopvangkosten.

Conclusie

In totaal krijg je dus een derde van de kinderopvangkosten van je werkgever vergoed, aangevuld met dat deel dat je van de overheid ontvangt. De rest van de kosten komen vervolgens voor je eigen rekening. Wanneer je dit afzet tegen je inkomen, dan weet je wat je netto over zult houden aan de extra gewerkte uren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kinderopvang op Facebook

Kinderopvang informatiecentrum

Heldere informatie over kinderopvang. Van praktische tips voor ouders tot begrijpelijke uitleg over regelgeving voor medewerkers.

Experts en enthousiaste redacteuren beantwoorden jouw vragen over kinderopvang.

Naar het overzicht