Kwaliteit van kinderopvang

De kwaliteit van kinderopvang is in Nederland wettelijk geregeld. In de Wet Kinderopvang staan kwaliteitseisen waaraan kinderopvangvoorzieningen moeten voldoen. De gemeente houdt via de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) toezicht op de kwaliteit van kinderopvang. Zodra een KDV niet voldoet aan de kwaliteitseisen, dan zal de GGD-inspecteur aan de gemeente adviseren om deze niet meer op te nemen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Kwaliteit kinderopvang vastgelegd in eisen

De wettelijke kwaliteitseisen waaraan elke kinderopvang in ons land moet voldoen zijn onderverdeeld in de volgende onderdelen:

  • de veiligheid en gezondheid van de kinderen;
  • de grootte van de groepen en het aantal kinderen per beroepskracht;
  • de deskundigheid en genoten opleiding van de medewerkers;
  • de accommodatie en inrichting hiervan;
  • het pedagogisch beleid;
  • de omgangstaal, die in principe Nederlands is;
  • de betrokkenheid en inspraak van ouders;
  • de manier waarop men met klachten omgaat.

GGD controleert kwaliteit kinderopvang

Via inspecties controleert de GGD of de kwaliteit van kinderopvang aan de wettelijke eisen voldoet. De rijksoverheid heeft kwaliteitseisen opgesteld voor verschillende onderwerpen, zoals ouderinspraak, personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte en beroepskracht/kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, klachten en voorschoolse educatie. Tijdens inspecties worden de KDV’s hierop beoordeeld. De bevindingen van de onderzoeken worden gepubliceerd in het Landelijk Register Kinderopvang en

Peuterspeelzalen.

Alle kinderopvangcentra dienen volgens de Wet Kinderopvang geregistreerd te staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Is dit niet het geval en heeft de KDV geen vergunning, dan kan de gemeente een boete opleggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kinderopvang op Facebook

Kinderopvang informatiecentrum

Heldere informatie over kinderopvang. Van praktische tips voor ouders tot begrijpelijke uitleg over regelgeving voor medewerkers.

Experts en enthousiaste redacteuren beantwoorden jouw vragen over kinderopvang.

Naar het overzicht