Kinderopvangtoeslag – Wat is het en voor wie?

Wat is kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten voor de opvang van je kind(eren). De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het -gezamelijk- inkomen van je huishouden en van het aantal uren dat je werkt. Het inkomen van je eventuele partner telt dus ook mee in je toetsingsinkomen. Om aanspraak te kunnen maken op kinderopvangtoeslag zijn er diverse voorwaarden waar je aan moet voldoen:

 • Je kind gaat nog niet naar het voortgezet onderwijs;
 • Jij en je partner hebben beiden een baan, voltijd studie, volgen een traject naar een baan of volgen een inburgeringscursus;
 • Je hebt een Nederlandse identiteit of een geldige verblijfsvergunning;
 • Je inkomen ligt onder een bepaalde grens;
 • je betaalt zelf een deel van de kinderopvang. Dat is je eigen bijdrage.
 • De kinderopvang waar je kind is ingeschreven staat geregistreerd bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP);
 • Je kind staat ingeschreven op hetzelfde woonadres als jij;

Hoe kan je kinderopvangtoeslag aanvragen?

Voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag ga je ook naar de site van de belastingdienst. Aanvragen voor het komende kalenderjaar is mogelijk vanaf 1 december 2017. Houd er rekening mee dat de belastingdienst om bepaalde informatie zal vragen. Je doet er goed aan de volgende zaken bij de hand te houden bij het invullen van de aanvraag:
De jaaropgaaf van je werkgever, of laatste loonstrook, ook van je eventuele partner. Bij meerdere werkgevers heb je alle jaaropgaves nodig. Indien van toepassing; je laatste voorlopige aanslag inkomstenbelasting en een rekening of offerte  van je kinderopvanginstelling.

Als je alle informatie hebt ingevuld, krijg je automatisch bericht of je inderdaad recht hebt op kinderopvangtoeslag en wat de hoogte zal zijn van die toeslag. Je hoeft niet ieder jaar opnieuw de toeslag aan te vragen, als je eenmaal de juiste informatie hebt aangeleverd, houdt de belasting voor je bij tot wanneer je recht hebt op toeslag. Als er iets in je gegevens verandert – een andere baan, een verhuizing, een andere partner – dan ben je wel verplicht om die informatie zelf door te geven.

Veranderingen in 2017

Het kabinet heeft de volgende maatregelen genomen om kinderopvang beter betaalbaar te maken:

 • Doordat er meer geld beschikbaar is gesteld is de kinderopvang omhoog gegaan.
 • Ouders die in 2017 werkloos worden, hebben daarna nog 6 maanden recht op kinderopvangtoeslag;
 • Het maximumtarief voor kinderopvang gaat omhoog. De kinderopvang wordt over dit tarief berekend. Daardoor kunnen ouders voor meer kinderopvangtoeslag in aanmerking komen.
 • Waar voorheen één kracht op vier baby’s stond, is dat nu één kracht op drie baby’s.
 • Elk kind krijgt een mentor waardoor de ontwikkelingen structureel gevolgd kunnen worden.

Wil je weten voor hoeveel kinderopvangtoeslag je in aanmerking komt. Doe een proefberekening op de website van de belastingdienst.

Bron: Rijksoverheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kinderopvang op Facebook

Kinderopvang informatiecentrum

Heldere informatie over kinderopvang. Van praktische tips voor ouders tot begrijpelijke uitleg over regelgeving voor medewerkers.

Experts en enthousiaste redacteuren beantwoorden jouw vragen over kinderopvang.

Naar het overzicht