Kinderopvang met ouderparticipatie: Wat houdt het in?

De meeste kinderopvangcentra worden gerund door PM’ers, pedagogisch medewerkers. Zij hebben een opleiding gehad voor het werk in de kinderopvang. Maar in Nederland kennen we ook een andere vorm kinderopvang, die relatief onbekend is bij het grote publiek: kinderopvang met ouderparticipatie (OPC). Dat is geen reguliere kinderopvang maar een kinderopvang door ouders. Omdat deze vorm van opvang relatief onbekend is en we met kinderopvang.org een platform willen zijn waar alles over kinderopvang voorbij komt, besloten we om er een blog aan te wijden.

Ouderparticipatie

In een ouderparticipatiecreche vangen ouders elkaars kinderen onderling op. Alle dagelijkse uitvoerende taken worden door de ouders gedaan en daardoor is er geen betaalde arbeid. Ouders nemen hierbij de taken over van medewerkers uit de normale crèche, zoals verschonen van kinderen, samen eten, voorlezen en ruzies beslechten. Ook zijn de ouders verantwoordelijk voor de administratieve zaken. De crèche wordt dus gedraaid door enthousiaste en betrokken ouders.

Hoe gaat het eraan toe?

Het is gebruikelijk dat er bij een OPC twee ouders draaien op een groep van 12 kinderen. Ouders kiezen vaak bewust voor deze vorm van kinderopvang omdat ze mee kunnen bepalen wat er gebeurt. Ook zijn ouders vaak enthousiaster, omdat ze maar één dagdeel meedraaien en er dan vol voor willen gaan. Het mooie aan een OPC is dat je je eigen kinderen ziet opgroeien tussen de andere kinderen! Kinderopvang bij een OPC kost vaak een paar euro per uur. Daarmee wordt dan de huur van het pand betaald en nieuwe materialen voor op de crèche aangeschaft. In Nederland hebben we verschillende OPC’s in o.a. Utrecht en Amsterdam .

Wettelijke eisen en onderzoek naar OPC’s

Deze vorm van kinderopvang is wettelijk toegestaan en moeten voldoen aan alle eisen die ook voor reguliere crèches gelden, behalve de opleidingseisen en arbo-eisen. Dit laatste omdat ouders vaak maar één dag of dagdeel meedraaien. Ook hebben deze OPC’s een pedagogisch plan, moeten alle ouders een VOG (verklaring omtrent gedrag) hebben en in het bezit zijn van een kinder-EHBO diploma. Het NCKO (Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek) voerde in 2016 een onderzoek uit naar de kwaliteit van OPC’s. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat ouders die OPC’s runnen goed scoren op de interactievaardigheden sensitieve responsiviteit, respect voor de autonomie van het kind, structureren en grenzen stellen. Ook op educatieve vaardigheden scoorden zij goed. In het begeleiden van interacties tussen kinderen kunnen OPC’s nog stappen zetten. Desondanks geldt dat OPC’s goed scoren op verschillende vaardigheden soms zelfs beter dan de reguliere kinderopvang. De onderzoekers van het NCKO geven als verklaring voor deze resultaten de kleinere groepen op een OPC, het vaak hoge opleidingsniveau van de ouders (90% heeft een HBO- of WO-niveau), de hogere leeftijd van de kinderen en de goede verhoudingen van het aantal ouders en kinderen op de groep.

Lijkt deze vorm van kinderopvang je wat? Binnenkort vind je op onze website de mogelijkheid om te selecteren op deze vorm van opvang! Houd onze Facebook en website in de gaten voor deze ontwikkelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kinderopvang op Facebook

Kinderopvang informatiecentrum

Heldere informatie over kinderopvang. Van praktische tips voor ouders tot begrijpelijke uitleg over regelgeving voor medewerkers.

Experts en enthousiaste redacteuren beantwoorden jouw vragen over kinderopvang.

Naar het overzicht