Kinderopvang in Nederland: Wat gaat er veranderen?

In het Hoofdlijnenakkoord 2024, gepubliceerd op 16 mei 2024, staan belangrijke veranderingen voor de kinderopvang in Nederland. De nieuwe coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB heeft een aantal plannen gepresenteerd die gericht zijn op het bijna gratis maken van kinderopvang en het verbeteren van de financieringsstructuur. Hier is een overzicht van de belangrijkste veranderingen en plannen:

Bijna gratis kinderopvang in Nederland

Een van de meest ingrijpende veranderingen is de stap naar bijna gratis kinderopvang. Volgens het Hoofdlijnenakkoord 2024 wordt kinderopvang inkomensonafhankelijk en vrijwel volledig vergoed:

 • Directe financiering
  De kinderopvangtoeslag wordt afgeschaft en vervangen door directe financiering. Dit betekent dat de overheid de vergoeding rechtstreeks uitbetaalt aan de kinderopvangorganisaties.

 • Vergoeding van 96%
  Ouders krijgen een inkomensonafhankelijke vergoeding van 96% van het maximum uurtarief. Dit maakt de kinderopvang bijna gratis voor alle ouders.

 • Bevriezen van het maximum uurtarief in 2026
  In 2026 wordt de maximum uurprijs voor de vergoeding eenmalig niet geïndexeerd. Als kinderopvangorganisaties hun tarieven wel verhogen, kan dit effect hebben op de netto kosten voor ouders en leiden tot grotere verschillen tussen het maximum uurtarief en de feitelijke tarieven na 2026.

Recente ontwikkelingen in kinderopvangtoeslag

Voordat deze wijzigingen van kracht worden, zijn er recente aanpassingen aan de kinderopvangtoeslag in 2024:

 • Extra verhoging van maximum uurprijzen
  De maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag zijn in 2024 extra verhoogd om beter aan te sluiten bij de marktprijzen. Voor dagopvang is de maximum uurprijs verhoogd naar €10,25, voor buitenschoolse opvang naar €9,12, en voor gastouderopvang naar €7,53.

 • Snelle uitbetaling van hogere toeslagen
  Dienst Toeslagen heeft ouders vanaf eind december 2023 al hogere voorschotten uitbetaald op basis van de nieuwe maximum uurprijzen, vooruitlopend op de formele goedkeuring van deze aanpassing.

Invloed op ouders en kinderopvangorganisaties

Deze maatregelen hebben aanzienlijke implicaties voor zowel ouders als kinderopvangorganisaties:

 • Voor ouders
  De bijna gratis kinderopvang en inkomensonafhankelijke vergoeding verlichten de financiële last voor ouders aanzienlijk, waardoor kinderopvang toegankelijker wordt. De tijdelijke bevriezing van het maximum uurtarief in 2026 kan echter leiden tot hogere netto kosten als tarieven worden verhoogd.

 • Voor kinderopvangorganisaties
  De directe financiering zorgt voor een stabielere inkomstenstroom. De bevriezing van het maximum uurtarief kan uitdagingen opleveren als de kosten stijgen, wat kan resulteren in een groter verschil tussen de vergoeding en de werkelijke kosten.

Onderwijs: Wijzigingen en voorschoolse educatie

Het Hoofdlijnenakkoord 2024 vermeldt ook veranderingen in het onderwijs die relevant kunnen zijn voor voorschoolse educatie:

 • Nationaal groeifonds
  De geplande vierde en vijfde ronde van het Nationaal Groeifonds vervallen. De eerste drie rondes blijven ongewijzigd, en het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting blijft gefinancierd.

 • Subsidie school & omgeving
  De subsidieregeling wordt beperkt tot de 5% van de scholen met de grootste positieve achterstandsscore.

 • Structurele Financiering
  Er komt solide structurele financiering voor het onderwijs, inclusief normen voor de hoeveelheid onderwijsgeld voor het primaire proces en betrokkenheid van schoolleiders en leraren.

Hoewel het belang van voorschoolse educatie wordt erkend, ontbreken concrete maatregelen op dit vlak in het akkoord.

Conclusie

De veranderingen in het Hoofdlijnenakkoord 2024 beloven een bijna gratis kinderopvang voor alle ouders, wat een grote stap is in het toegankelijk maken van kinderopvang. De directe financiering en inkomensonafhankelijke vergoeding zullen de financiële druk op ouders verminderen. Tegelijkertijd moeten kinderopvangorganisaties zich aanpassen aan de bevriezing van het maximum uurtarief en de potentiële impact op hun tarieven. Voor het onderwijs worden diverse financiële regelingen aangepast, met een focus op voorschoolse educatie die nog verdere uitwerking nodig heeft.

Met deze plannen zet de nieuwe coalitie in op een toekomst waarin kinderopvang niet alleen betaalbaar, maar ook eenvoudiger wordt voor ouders in Nederland.

Bronnen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Kinderopvang op Facebook

Kinderopvang informatiecentrum

Heldere informatie over kinderopvang. Van praktische tips voor ouders tot begrijpelijke uitleg over regelgeving voor medewerkers.

Experts en enthousiaste redacteuren beantwoorden jouw vragen over kinderopvang.

Naar het overzicht