Home > Beltrum > Kindercentrum 't Belhameltje

Foto's toevoegen? Word premium

Alles over Kindercentrum 't Belhameltje - Beltrum

• op ’t Belhameltje is plek voor kinderen van 0-13 jaar, ongeacht ontwikkelingsmogelijkheden.
Is een kind om één of andere reden extra verzorgingsbehoeftig (lichamelijke of geestelijke handicap, medisch of gedragsmatig) dan wordt in overleg tussen ouders en ’t Belhameltje bekeken wat de (on)mogelijkheden voor kinderopvang op ’t Belhameltje zijn. De mate van intensiviteit van extra aandacht of een speciale aanpak, consequenties voor de groep en groepsgenootjes en de mogelijkheden van ’t Belhameltje zullen tegen elkaar afgewogen worden.

• de kinderopvang geschiedt in een plattelandsetting op een tot kinderopvangcentrum omgebouwde boerderij in het buitengebied, waar een veilige betrouwbare, gezonde en uitdagende (buiten) omgeving wordt geboden.
De agrarische, groene en ruimtelijke omgeving geeft de gelegenheid tot contact met dieren, biedt volop variatie in buitenactiviteiten en geeft de mogelijkheid tot het opdoen van tal van zintuiglijke ervaringen.

• ’t Belhameltje kent een kleinschalig karakter.
De kleinschaligheid van de opvang impliceert een kindgerichte werkwijze waarin gezocht wordt naar de ideale afstemming tussen pedagogisch medewerkster en kind. Het biedt ruimte en mogelijkheden voor persoonlijke, gerichte aandacht voor elk kind alsook voor de ouders. De kleinschaligheid alsmede het lokale karakter van ‘t Belhameltje dragen ertoe bij dat de mogelijkheden tot flexibiliteit, zoals in de samenstelling van de groepen of in de beschikbaarheid van kindplekken, zo optimaal mogelijk worden benut.

• op ’t Belhameltje wordt op een kindgerichte en ontwikkelingsgerichte wijze de zelfredzaamheid, psychosociale en fysieke ontwikkeling gestimuleerd
In de veilige en gezonde omgeving van ’t Belhameltje staat het kind centraal en voelt elk kind zich welkom, vertrouwd en gezien. De geboden activiteiten en aanwezige speel- en spelvoorzieningen vormen plezier, variatie en uitdaging; kinderen hebben een keuzevrijheid, gebaseerd op hun eigen behoeftevervulling, wat de gelegenheid geeft om het eigen ontwikkelingsspoor te volgen.

• de overdracht van algemene, maatschappelijk geldende normen en waarden, passend bij de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind, ligt ingebed in de dagelijkse praktijk en werkwijze op ’t Belhameltje. De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt.
Kinderen komen in aanraking met (andere) normen en waarden, met taal; ze gaan om met leeftijdgenoten, leren te functioneren in een groep, leren rekening te houden met behoeften van anderen en leren elkaars verschillen te respecteren.

• ouderparticipatie alsmede aansluiting bij en continuïteit in de opvoeding en verzorging door ouders wordt zoveel mogelijk nagestreefd.
Communicatie en afstemming met de ouders vormen hierbij een essentieel onderdeel. De pedagogisch medewerkster vervult hierin een belangrijke taak.

• professionele medewerkers met kennis van en ervaring met jonge kinderen en hun ontwikkeling dragen zorg voor de opvoeding en verzorging in de kinderopvang. De professionele begeleiding van de pedagogisch medewerkster is een laagdrempelige vorm van opvoedingsondersteuning; ouders kunnen ten allen tijd een beroep doen op de kennis en ervaring van de gekwalificeerde medewerkster. Zij vervult een voorbeeldfunctie, motiveert, stimuleert, begrenst, prikkelt en laat het kind succeservaringen opdoen. Zo wordt het individuele kind in de gelegenheid gesteld zich in eigen tempo op eigen wijze te ontwikkelen.

• kwaliteitsontwikkeling, flexibiliteit en samenwerking worden voortdurend nagestreefd. Denk hierbij aan scholen, de peuterspeelzaal, sport, muziek en andere verenigingen of instellingen.

Speerpunten
  • Ruimte! In alle opzichten voor kind, ouder en medewerker.
  • Buiten zijn en buiten spelen in een natuurlijke, groene omgeving die uitdaagt tot beweging!
  • Plezierige kinderopvang met een professioneel team!
Dag Aanvang Sluiting
Maandag 07.00 18.30
Dinsdag 07.00 18.30
Woensdag 07.00 18.30
Donderdag 07.00 18.30
Vrijdag 07.00 18.30
Zaterdag Gesloten Gesloten
Zondag Gesloten Gesloten

Tijdens vakanties is 't Belhameltje geopend van 07.00 - 18.00 uur.
Op algemeen erkende feestdagen is 't Belhameltje gesloten.

Buitenspeelplaats
Ja
Aantal kindplaatsen
48 kindplaatsen
Kinderen per begeleidster
Afhankelijk van de leeftijd van het kind en conform de wettelijke kind-leidsterratio.
Maximale groepsgrootte
Gestreefd wordt naar 12-14 kinderen per groep.
Vaste leiders per groep
Ja
Ruilen van dagen mogelijk
Ja
Voorschoolse educatie
Ja
Gebruiksvergunning
Ja
HKZ-keurmerk
Nee
BSO aanwezig
Ja